Date Generale

Nume EBS Romania
Data Fondarii 2000
Numar de angajati Aproximativ 600
Adresa Str. George Baritiu, nr. 1, Cluj-Napoca, cod postal: 400027
E-mail ebs@ebs.ro
Telefon 0264 406 460
Website www.ebs.ro
Persoana de contact Claudia Gorcun
Verticale de business Constructii de masini si confectii metalice, prelucrarea metalelor, utilaje tehnologic, piese si masini agricole , echipamente si accesorii auto, prelucrarea lemnului si fabricarea mobilei, mase plastice prin injectie, materiale de constructii, portelan si ceramica, aparate si echipamente electrice/ electronice, etc
Portofoliu de sisteme SAP ERP, SAP Business All-in-One, SAP Business Objects,SAP Human Capital Management, SAP Business Warehouse, SAP Sybase & Mobility,Clarvision ERP, Clarvision Salarizare,

Solutii

SAP ERP

Combină cea mai cuprinzătoare, scalabilă şi performantă soluţie software pentru gestionarea resur­selor întreprinderii (ERP) cu plat­forma tehnologică deschisă şi fle­xibilă. SAP ERP reprezintă un suport software inovativ pe care între­prinderile de toate dimensiunile se bazează pentru a implementa cea mai bună strategie de afaceri şi pentru a permite excelenţa opera­ţională şi financiară.

Soluţia cuprinde funcţionalităţi specifice pe industrii şi standarde de practică în domeniu, furnizate de liderul global în aplicaţii software de business: SAP AG. Beneficiaţi astfel de funcţionalităţi puternice, orientare globală şi posibilitatea extinderii cu noi funcţii de business sau aplicaţii software de care aveţi nevoie pentru a obţine un avantaj competitiv pe termen lung.

SAP Business All-in-One

Furnizează pachetul SAP Best-Prac­tices care oferă metode şi instru­mente validate pentru a imple­menta cele mai bune practici de afaceri în arii funcţionale cheie şi într-o gamă largă de domenii de activitate. SAP Business All-in-One este rezultatul experienţei SAP de peste 35 de ani şi 47.000 de clienţi din întreaga lume. Soluţia permite o implementare rapidă, la costuri mai mici şi riscuri reduse.

SAP Business All-in-One asigură funcţionalităţile cheie pentru derularea proceselor de afaceri, cu implementare, punere în exploatare şi evidenţiere rapidă a beneficiilor, susţinute de o platformă IT complet integrată şi scalabilă. În plus, faţă de funcţionalităţile şi procesele preconfigurate, există posibilitatea de a adăuga noi funcţionalităţi, ce răspund cu exactitate cerinţelor specifice ale companiei Dumnea­voastră. Soluţia standard sprijină eficientizarea următoarelor arii de activitate: Contabilitate Financiară şi de Gestiune, Vânzări şi Distri­buţie, Aprovizionare şi Logistică, Gestiunea Stocurilor, Programarea, Urmărirea şi Controlul Producţiei, Gestiunea Serviciilor, Raportarea şi Analiza Performanţei Afacerii.

SAP Human Capital Management

Este la nivel mondial cea mai per­formantă soluţie de management al capitalului uman ce oferă o plat­formă integrată şi scalabilă pentru dezvoltarea şi optimizarea procese­lor de management al personalului.

Aplicaţia permite identificarea şi alinierea aptitudinilor, activită­ţilor şi beneficiilor angajaţilor cu obiectivele şi strategiile de afaceri, mărind eficienţa şi sprijinind pro­cesul de luare a deciziilor.

SAP Business Objects

Este o aplicaţie ce are ca scop monitorizarea performanţei în diverse arii de activitate (producţie, aprovizionare, vânzări etc.) şi îmbu­nătăţirea procesului decizional. Uti­lizatorii pot lua decizii în timp real datorită funcţionalităţilor oferite de raportarea ad-hoc, interogare, analiză şi tablouri de bord. Soluţia este flexibilă şi uşor de configurat, permiţând integrarea cu aplicaţi­ile SAP, Microsoft Office, Microsoft SharePoint, Oracle, Siebel, etc.

SAP Business Warehouse

Este o combinaţie de baze de date şi instrumente de gestiune a baze­lor de date ce pot fi utilizate pentru a sprijini şi accelera procesul deci­zional. SAP Business Warehouse asigură infrastructura tipică depo­zitelor de date, dar şi instrumentele de extragere informaţii, analiză, raportare şi modele de procese de afaceri.

SAP Sybase & Mobility

Platforma SAP Sybase asigură o gamă variată de aplicaţii software mobile şi instrumente de dezvoltare necesare creării unui mediu mobil pentru informaţia de afaceri, personalizat nevoilor fiecărei companii. Puteţi îmbunătăţi astfel modul în care clienţii, partenerii şi angajaţii au acces la informaţii, oricând şi de pe orice tip de dispozitiv mobil, în condiţii de maximă siguranţă.

Clarvision Salarizare

Este o aplicaţie software de ges­tionare resurse umane şi calculul (SRM)  salarial, special concepută pen­tru automatizarea şi simplificarea activităţilor departamentului de resurse umane. Sistemul asigură gestionarea completă a datelor de personal, calculul salarial parame­trizabil în funcţie de specificul fiecă­rei companii, structura organzato­rică sau centre de cost şi furnizează un set complex de rapoarte şi sta­tistici de personal. Pe lângă rapor­tările legale obligatorii, aplicaţia va pune la dispoziţie un generator de rapoarte, iar interfaţa intuitivă spri­jină adoptarea şi utilizarea cu uşu­rinţă a aplicaţiei

Clarvision ERP

Este sistemul integrat de gesti­une, dezvoltat de către EBS pentru managementul activităţii compa­niilor de producţie industrială din România. La baza concepţiei sis­temului se afla gestionarea pro­ceselor de producţie, începând cu tehnologia, planificarea şi execuţia comenzilor de producţie, până la reflectarea în contabilitatea finan­ciară şi contabilitatea costurilor. Soluţia integrează activităţile de aprovizionare, vânzare şi gestiune stocuri, cu procesele productive în vederea reducerii costurilor de fabricaţie şi respectării termene­lor de livrare. Sunt disponibile de asemenea, funcţionalităţi nece­sare pentru gestionarea activităţii de mentenanţă a utilajelor şi acti­vităţilor de service. Clarvision ERP asigură imaginea de ansamblu, în timp real asupra activităţii compa­niei, este la zi cu modificările legis­lative şi oferă instrumente flexibile de planificare şi control.

 

Servicii

Având o echipă de peste 500 de specialişti şi experţi IT, EBS oferă servicii software complete. Utiliza­rea metodologiilor de implemen­tare recunoscute internaţional şi perfecţionate de-a lungul celor 13 ani de experienţă împreună cu managementul de proiect adaptat dimensiunii şi specificului compa­niei client, reduc riscurile şi maximi­zează rezultatele fiecărui proiect de implementare.

Analiză, consultanţă, implemen­tare, dezvoltare, testare, men­tenanţă şi suport software 

Acest tip de servicii are ca scop oferirea suportului necesar companiilor care doresc să îşi optimizeze procesele de business, să se adapteze cu uşurinţă la schim­bările mediului de afaceri şi să îşi crească profitabilitatea.

Application Management & Support (AMS)

Dedicat companiilor care îşi doresc servicii de suport per­sonalizate, flexibile şi cea mai bună experienţa în utilizarea aplicaţiilor software pentru o administrare optimă a afa­cerii. Acest tip de serviciu este centrat pe managemen­tul aplicaţiilor, suport extins pentru utilizatori şi procese de business, monitorizarea per­formantei şi creşterea cali­tatii, pe măsură diversificării nevoilor de business ca urmare a dinamicii companiei şi cerin­ţelor pieţei.

 Servicii software embedded

Concepţie, dezvoltare, integrare software şi hardware, mente­nanţă şi asigurarea calităţii. Ser­viciu dedicat companiilor care doresc să îşi externalizeze acest segment IT către un partener specializat în scopul reducerii costurilor, creşterii calităţii şi unei flexibilităţi sporite la nivel de resurse.

 Dezvoltare software la cerere

Concepţie, dezvoltare, imple­mentare şi mentenanţă software conform cu cerinţele clientului. Acest tip de serviciu are ca scop proiectarea şi implementarea de aplicaţii software customizate, de tip end-to-end sau integrare software, ce răspund unor nevoi de business specifice.

Clienti

Clienţi externi (extras)

 • SAP AG
 • G.I.B
 • Realtech
 • SAP Deutschland
 • HPC
 • Hansalog
 • NTT Data Deutschland
 • leogistics
 • Haufe – Lexware
 • IDS Scheer/Software AG
 • iCAT
 • Sage
 • TDS HR Services & Solutions
 • Dornier Consulting
 • Actano
 • Wolters Kluwer Deutschland
 • Consist
 • Infonova
 • BearingPoint
 • Onkozert
 • GIP
 • DCCS
 • Consultinform
 • Wilken
 • itelligence
 • Aufwind
 • HMM

Clienţi interni (extras)

 • Kirchhoff Automotive România
 • Delphi Packard
 • GreenLight/ Nestle
 • Repede Pressure Control
 • AVIVA
 • Delphi Diesel
 • Electrolux
 • Kromberg & Schubert
 • Autonet
 • Ceprocs
 • Elmet
 • Mecanica Ceahlău
 • Reif Infra
 • Adiss
 • Romradiatoare
 • Electrogrup
 • Asco Tools
 • Kronberger
 • Montana MG
 • Prevent Automotive
 • I.A.M.U.
 • Trans Expedition Feroviar
 • Class Furn
 • Hirsch
 • Metabet
 • Delta Invest
 • Imatex
 • Terapia
 • Kueryo
 • RG Holz
 • L’Intesa Promotive
 • Elcom Cablaje
 • Hella
 • Metalicplas
 • Transval Mob
 • Electroceramica
 • Continental
 • Autonova
 • Electromecanica
 • Beta Heurtey
 • Magic Systems
 • NextGen
 • Miras International
 • Impressa Pizzaroti
 • Gerry Weber
 • Terwa
 • Beta Buzau
 • Trelleborg
 • Taparo
 • Europlast Industries
 • UCM Reşiţa
 • Soceram
 • Kastamonu Romania
 • Loedige Machine

Preturi

Nu exista informatii despre pret